Du är här: Företagsprofil

SitemapHome

Bookmark and Share
EnviDan

Företagsprofil


Purenova Miljöteknik AB är ett konsultföretag med spetskompetens inom transport och rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten. Vi är en del av den i Danmark marknadsledande EnviDangruppen.

Verksamheten startade den 15:e augusti 2006 då Kent Edmunsson och Kjell Dahlqvist med över 30 års erfarenhet i branschen bildade Purenova Miljöteknik AB. Under 2009 köptes en aktiemajoritet i företaget av EnviDan A/S. I nuläget består Purenova Miljöteknik AB av fem medarbetare på kontor i Göteborg och Lund. Vi samarbetar nära med EnviDan och har således en stark position på den svenska marknaden inom processdesign och processtyrning.

Vår organisation genomför uppdrag med utgångspunkt i en helhetssyn utifrån projektets karaktär, omfattning och art. Vi åtar oss såväl stora som små uppdrag och erbjuder även tjänster som idéutveckling, risk och behovsanalyser, tillståndsansökan, projektering och projektledning.

Vi levererar professionella lösningar för vattenbehandling.

EnviDan

Foretagsprofil

 

EnviDan

EnviDan Highlights 2014-15

Take a look at the past years highlights